himnuszok száma: 203

Zimbabwe himnusza

NDEBELE DALSZÖVEG

1. Phakamisan iflegi yethu yeZimbabwe
Eyazalwa yimpi yenkululeko;
Legaz’ elinengi lamaqhawe ethu
Silivikele ezithan izonke; 
Kalibusisiwe ilizwe leZimbabwe. 

2. Khangelan’ iZimbabwe yon’ ihlotshiwe
Ngezintaba lang’ miful’ ebukekayo,
Izulu kaline, izilimo zande; 
Iz’ sebenzi zenam’, abantu basuthe;
Kalibusisiwe ilizwe leZimbabwe. 

3. Nkosi busis’ ilizwe lethu leZimbabwe
Ilizwe labokhokho bethu thina sonke;
Kusuk’ eZambezi kusiy’ eLimpopo 
Abakhokheli babe lobuqotho; 
Kalibusisiwe ilizwe leZimbabwe.

SONA DALSZÖVEG

1. Simudzai mureza wedu weZimbabwe
Yakazvarwa nomoto wechimurenga;
Neropa zhinji ramagamba
Tiidzivirire kumhandu dzose;
Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe. 

2. Tarisai Zimbabwe nyika yakashongedzwa
Namakomo, nehova, zvinoyevedza 
Mvura ngainaye, minda ipe mbesa 
Vashandi vatuswe, ruzhinji rugutswe;
Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe. 

3. Mwari ropafadzai nyika yeZimbabwe
Nyika yamadzitateguru edu tose; 
Kubva Zambezi kusvika Limpopo, 
Navatungamiri vave nenduramo; 
Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.

Írta:
Solomon Mutswairo, 1994
Megzenésítette:
Fred Lecture Changundega, 1994
Hallgassa meg!