himnuszok száma: 203

Vanuatu himnusza

KÓRUS:
Yumi, Yumi, yumi i glat long talem se
Yumi, yumi, yumi i man blong Vanuatu

1. God i givim ples ia long yumi,
Yumi glat tumas long hem,
Yumi strong mo yumi fri long hem,
Yumi brata evriwan!

Kórus

2. Plante fasin blong bifo i stap,
Plante fasin blong tedei,
Be yumi i olsem wan nomo,
Hemia fasin blong yumi!

Kórus

3. Yumi save plante wok i stap,
Long ol aelan blong yumi,
God i helpem yumi evriwan,
Hem i papa blong yumi!

Kórus

Írta:
François Vincent Ayssav, 1980
Megzenésítette:
François Vincent Ayssav, 1980
Hallgassa meg!