himnuszok száma: 203

Seychelle-szigetek himnusza

Sesel ou menm nou sel patri
Kot nou viv dan larmoni
Lazwa, lanmour ek lape
Nou remersye Bon Dye
Prezerv labote nou pei
Larises nou losean
En leritaz byen presye
Pou boner nou zanfan
Reste touzour dan linite
Fer monte nou paviyon
Ansanm pou tou leternite
Koste Seselwa!

Írta:
David François Marc André, George Charles Robert Payet, 1996
Megzenésítette:
David François Marc André, George Charles Robert Payet, 1996
Hallgassa meg!