himnuszok száma: 203

Maldív-szigetek himnusza

KÓRUS:
Gaumee mi ekuverikan mathee thibegen kureeme salaam,
Gaumee bahun gina heyo dua kuramun kureeme salaam.

1. Gaumee nishaanang hurumataa ekuboo lambai thibegen
Audaanakan libigen e vaa didaak kureeme salaam.

Kórus

2. Nasraa nasibaa kaamyaabuge ramzakang himenee
Fessaa rataai hudaa ekii fenumun kureeme salaam.

Kórus

Írta:
Mohamed Jameel Didi, 1948
Megzenésítette:
Pandit Wannakuwattawaduge Don Amaradeva, 1972
Hallgassa meg!