himnuszok száma: 203

Laosz himnusza

Sāt Lāo tangtǣ daimā
Lāo thuk thūan nā sœ̄t sū sutchai,
Hūam hǣng hūam chit hūam chai
samakkhi kan pen kamlang dīao.
Det dīao phǭmkan kāonā
būsā sū kīat khǭng Lāo,
Songsœ̄m sai sit pen chao
Lāo thuk son phao samœ̄; phāp kan.
Bǭ hai phūak chakkaphat
læ phūak khaj sāt khao mā lopkhūan,
Lāo thang mūan sū ēkalāt
itsalaphāp khǭng sāt Lāo wai
Tatsinchai sū sing ao sai
phā sāt kāo pai sū khūam watthanā.

Írta:
Sisana Sisane, 1975
Megzenésítette:
Dr. Thongdy Sounthonevichit, 1947
Hallgassa meg!