himnuszok száma: 203

Kiribati himnusza

1. Teirake kaini Kiribati,
Anene ma te kakatonga,
Tauraoi nakon te nwioko,
Ma ni buokia aomata.
Tauaninne n te raoiroi,
Tangiria aoma ta nako.
Tauaninne n te raoiroi,
Tangiria aomata.

2. Reken te kabaia ma te rau
Ibuakoia kaain abara
Bon reken abara
Bon reken te nano ae banin
Ma te i-tangitangiri naba.
Ma ni wakina te kab’aia,
Ma n neboa i eta abara.
Ma ni wakina te kab’aia,
Ma n neboa abara.

3. Ti butiko ngkoe Atuara
Kawakinira ao kairika
Nakon taai aika i maira.
Buokira ni baim ae akoi.
Kakabaia ara Tautaeka
Ma ake a makuri iai.
Kakabaia ara Tautaeka
Ma aomata ni bane.

Írta:
Urium Tamuera Ioteba, 1979
Megzenésítette:
Urium Tamuera Ioteba, 1979
Hallgassa meg!