himnuszok száma: 203

Jordánia himnusza

‘Asha al Maleek
‘Asha al Maleek
Samiyan Maqamuhu
Khafiqatin Fil
Ma’ali A’lamuhu.

1. Nahnu ahrazna al muna
Yawma ahyayta lana
Nahdaton tahfixona
Tatasama fawqa hami ash-shohobi

KÓRUS:
Ya malika al-arabi
Laka min khayri nabi
Sharafon fil nasabi
Haddathat anhubutuno al-kotobi

2. Ash-shababul amjadu
Junduka al-mujannadu
Azmuhu la yakhmadu
Fehee min ma’naka ramzu al-da’abi

Kórus

3. Domta nooran wa huda
Fil baraya sayyida
Hani’an mumajjada
Tahta a’lamuka majdol arabi

Kórus

Írta:
Abdul-Mone’m Al-Rifai’, 1946
Megzenésítette:
Abdul-Qader Al-Taneer, 1946
Hallgassa meg!