himnuszok száma: 203

Japán himnusza

君が代は
千代に八千代に
さざれ石の
いわおとなりて
こけのむすまで

Kimi ga Yo wa
Chiyo ni Yachiyo ni
Sazare-ishi no
Iwao to narite
Koke no musu made

Írta:
Ismeretlen, 1870
Megzenésítette:
Hiromori Hayashi, 1880
Hallgassa meg!