himnuszok száma: 203

Csehország himnusza

Kde domov můj, 
kde domov můj? 
Voda hučí po lučinách, 
bory šumí po skalinách, 
v sadě skví se jara květ, 
zemský ráj to na pohled! 
A to je ta krásná země, 
země česká, domov můj, 
země česká, domov můj!

Írta:
Josef Kajetán Tyl, 1993
Megzenésítette:
František Jan Škroup, 1993
Hallgassa meg!