himnuszok száma: 203

Brunei himnusza

Ya Allah lanjutkanlah Usia
Kebawah Duli Yang Maha Mulia
Adil berdaulat menaungi nusa
Memimpin rakyat kekal bahagia
Hidup sentosa Negara dan Sultan
Ilahi selamatkan Brunei Darussalam

Írta:
Pengiran Haji Mohamed Yusuf bin Abdul Rahim, 1951
Megzenésítette:
Awang Haji Besar bin Sagap, 1951
Hallgassa meg!